hlavicka
pohavickou Informujte sa!
  Integroup, s.r.o.
Moskovská 4
811 08 Bratislava
Tel: +421/2/55576151
Fax: +421/2/55647332
kulifaj@grafobalgroup.sk
profiltlacidlo
komoditytlacidlo
kontakttlacidlo
partneritlacidlo
Profil

Integroup s.r.o. vznikla v roku 2000 a patrí do skupiny Grafobal Group a.s. Firma sa zaoberá nákupom a predajom odpadov, ktoré vznikajú pri polygrafickej výrobe t.j. odpadový papier a hliník (tlačiarenské platne).

Papier ktorý tvorí primárnu komoditu obchodu firmy je predávaný spracovateľom odpadového papiera v celkovom ročnom objeme cca. 20 tis. ton, čo reprezentuje10% podiel na trhu.

V prípade záujmu o spoluprácu s firmou Integroup s.r.o., alebo bližšiu špecifikáciu cien jednotlivých komodít kontaktujte prosím riaditeľa spoločnosti Ivana Kulifaja