hlavicka
pohavickou Informujte sa!
  Integroup, s.r.o.
Moskovská 4
811 08 Bratislava
Tel: +421/2/55576151
Fax: +421/2/55647332
kulifaj@grafobalgroup.sk
profiltlacidlo
komoditytlacidlo
kontakttlacidlo
partneritlacidlo
Komodity

Papier

Integroup s.r.o. v súčastnosti vykupuje zberový papier všetkých kvalít a objemov bez ohľadu na spracovanie. Kategorizácia vykupovaného papiera je podľa STN EN 643.

Skupina A,B - druhy nižšej a strednej kvality

Skupina C - lepšie druhy

Skupina D - druhy obsahujúce sulfát

Papier vykupime u Vás na prevádzke vo všetkých kvalitách a objemochbez ohľadu na spracovanie (zlisovanie do balíkov). Ceny kótujeme na obdobie 1 mesiac na základe burzy zberového papiera a cien na európskom trhu.

Hliník

Integroup s.r.o. v súčastnosti vykupuje hlavne hliníkové tlačiarenské platne všetkých rozmerov. Platne odvážame priamo z tlačiarní. Ceny sú kótované na 1 mesiac na základe dopytu a ponuky tejto komodity na slovenskom trhu.