hlavicka
pohavickou Informujte sa!
  Integroup, s.r.o.
Moskovská 4
811 08 Bratislava
Tel: +421/2/55576151
Fax: +421/2/55647332
kulifaj@grafobalgroup.sk
profiltlacidlo
komoditytlacidlo
kontakttlacidlo
partneritlacidlo

Ivan Kulifaj - riaditeľ
Ľubomír Bennár - zástupca riaditeľa


telefón: +421/ 2/ 555 76 151
fax: +421/ 2/ 55 64 73 32
e-mail: kulifaj@grafobalgroup.sk