hlavicka
Informujte sa! Informujte sa!
  Integroup, s.r.o.
Moskovská 4
811 08 Bratislava
Tel: +421/2/55576151
Fax: +421/2/55647332
kulifaj@grafobalgroup.sk
profiltlacidlo
komoditytlacidlo
kontakttlacidlo
partneritlacidlo
Našimi obchodnými partnermi sú spoločnosti:
GRAFOBAL SKALICA
výroba obalov
GRAFOBAL SLANÝ
výroba obalov
VERSUS
tlač novín
MEDIAPRINT KAPA
distribúcia periodickej tlače,
tabakových výrobkov a doplnkového tovaru
POLYGRAF PRINT
tlač časopisov, kníh a merkantil
BRATISLAVSKÉ TLAČIARNE
tlač časopisov, kníh a merkantil
   
SLOVENSKÁ GRAFIA
tlač časopisov, kníh a merkantil